20-08-16

Verslagen Juli 2016

               

Verslag van de 11e verbroedering Noorderkroon/Aquila

Vrijdag, 3 juni 2016 en we zitten als gast bij Aquila voor onze 11e verbroedering. De parking bij Lucas Pellens was afgeladen vol en dan wil zeggen dat ook de grote tafel helemaal volzet was. De voorzitter van Aquila, Rudi Van Bommel, heette ons allen welkom en we vlogen er meteen in met een lezing van Bart Buelens met als titel:

                                        Astrostatistiek als hobby.

 Tijdens de inleiding van Bart Buelens vernamen we dat Bart zijn werk (statistieken) en hobby gecombineerd heeft. Zijn verhaal is het toepassen van statistieken in de sterrenkunde. De eerste beelden die we te zien kregen waren opnames van komeet Catalina. Zijn bron, het internet. Zijn werkwijze: verzamelen van internetgegevens  en die dan via software combineren om een baan te kunnen visualiseren. Voor het combineren van de beelden gebruikt Bart het platform Astrometry.net, ons niet onbekend. Beelden die je daar een dergelijk platform upload worden volledig geanalyseerd en voorzien van data. Voor het project Catalina joeg Bart 1500 beelden door Astrometry.net en de uitkomst was een gevisualiseerde baan. Een ander voorbeeld gaf de baan van komeet Holmes, helemaal door het sterrenbeeld Perseus.

Wat voor kometen kan, kan ook voor meteoren en dat werd geijkt op de gegevens van BRAMS, dé referentie voor radiowaarnemingen van meteoren. Elk station geeft dagelijks een upload van 900 Mb data door aan BIRA. Op hun website kan je alle data van de afgelopen zes maanden consulteren. De data die je kan opvragen kan en mag je gebruiken voor eigen analyses en tellingen.

Ook op sterrenstelsels wordt de statistiek losgelaten. We meten roodverschuiving als afstandsmaat en proberen daar de structuur uit af te leiden. Idem voor spectroscopie. VIPERS (Vimos Public Extragalactic Redshift Survey)  werkt met data van 50.000 stelsels en toont aan dat de roodverschuiving hoger is dan aangenomen. Dat geeft meteen een andere blik op het universum.

Een andere groep die met statistieken werken noemt COIN  -Cosmostatistics Iniatiative. Coin is een groep professionals, aangevuld met amateurs. Zij werken met digitale gegevens, grote data centers en hebben als doel een open cultuur te realiseren door gebruik te maken van open data, open source en open access.  Onder hun vleugels lopen tal van projecten gelieerd aan  ISI Astrostatistics Committee, AAS Working Group in Astroinformatics and Astrostatistics – om er maar een paar te noemen.

Statistieken op bolhopen rond een sterrenstelsel leidde ons tot het vergelijk van “bolhopen rond een sterrenstelsel – criminaliteit”, om vandaar uit naar de exoplaneten door te stoten. Statistiek die zich bezig houdt met het filteren en voorspellen van leefbare zones rond een ster. Welke exoplaneten kunnen statistisch in aanmerking komen voor leven? Dat dit een heel actueel gebeuren is wordt duidelijk als je weet dat we op 10 mei 2016 en niet minder dan 1284 nieuwe exoplaneten bij hebben gekregen!

Bart sloot zijn verhaal af met een oproep naar mensen die het “statische” wel zien zitten en willen meewerken aan dit gegeven.  De voorzitter van Aquila dankte de spreker en overhandigde hem de traditionele fles wijn!

Tijdens de pauze mochten we meevieren met de verjaardag van Peter D’Joos. Lekkere koffie en plenty Limburgse vlaai! Lucas Pellens is in de archieven bezig geweest en overhandigde een mapje van het eerste lustrum van Noorderkroon! Dan begin je te beseffen dat we allemaal al enkele jaartjes ouder geworden zijn! Na de pauze nam Dirk, voorzitter Noorderkroon het woord en liet de aanwezigen weten dat  geplande spreker Job Beeren andere dringende  verplichtingen had en dat Lambert Beliën de lezing voor zijn rekening zou nemen. Titel van de uiteenzetting? Ongewijzigd:

                De bouw van mijn sterrenwacht.

 De presentatie werd geopend met een sfeerbeeld van een nachtelijke uitstap in het veld, compleet met een volledige setup. Een korte bespreking van hetgeen voorafgaat  zoals auto laden, opstellen, afstellen, waarnemen, afbouwen, autoladen en terug naar huis, om de auto nog eens te lossen, gaf al aan in welke richting het zou gaan: hoogste tijd om een eigen sterrenwacht te bouwen en de verloren tijd uit te schakelen.

Het verhaal begon eerst met de vaststelling; ja, ik ga er eentje bouwen! Tweede stap was het oriënteren, wat is er voorhanden en wat wil ik? Vrij snel werden deze vragen beantwoordt en kon de getekende bestelbon de deur uit. Er was vrij snel respons van de fabrikant uit Polen: “Hallo, dank voor je bestelling en betaling, maar we kunnen geen ScopeDome V2.5 Fully Automated mét deur meer leveren. Er is enkele nog de nieuwe V3”. Voor alle duidelijkheid. De koepel die gekozen werd was een 3 meter, volledig geautomatiseerde, ScopeDome  en V2.5 was de versie van de 3 meter koepel mét deur. De nieuwere versie, waar op dat moment nog geen sprake van was (nog niet gereleased op de markten) werd aangeboden als alternatief, want Lambert stond er op dat er een deur zou zijn in zijn toekomstige sterrenwacht (lijkt me niet meer dan logisch).

Dank zij de bemiddeling van tussenpersoon Astromarket-Nieuwpoort (die middels dit order als hoofdverdeler erkend werd) kregen we klaar dat mijn order omgevormd zou worden naar de versie V3 – fully automated. De fabrikant mailde de nieuwe gebruikershandleiding en een stortvloed aan additionele informatie. Ik wist dus al vrij snel welke de verschillen waren tussen de V2.5 en de V.3. Bij aankomst van de koepel werden de vermoedens bevestigd. Méér componenten, meer degelijkheid, meer constructiestappen en wat heel voornaam was; veel betere aandrijvingen, want allemaal tandwielen in plaats van drukrollen.

Het gepresenteerde verhaal ging van A tot Z, dus een gedetailleerd verslag van de grondwerken en de constructie van de centrale zuil kwamen ook aan bod. Het assembleren van de koepel werd stap voor stap toegelicht, middels overzichts- en  detailbeelden. Het hoofdstuk “Interne elektronica” werd besproken en hier werd gretig op ingepikt. Men was verbaasd over een loopring (tandwiel) van 2,495m diameter, welke constant onder spanning staat. Dit en de combinatie Polyester maakte dat er een kleine discussie op gang kwam. Om één en ander kort te sluiten; een ScopeDome is niet van Polyester, maar puur glasvezel, dus brandveilig!

Als laatste stap in het beeldverhaal kwam de volledige automatisatie aan bod. Een stap die nog gefinaliseerd moet worden, maar uitgesteld wordt vanwege het gevaar dat je dan heel snel afzakt naar een robot-sterrenwacht, waar zelf niet meer in gewerkt wordt. Een laatste stap die zeer zeker gezet zal gaan worden, maar voorlopig nog niet……

Voorzitter Aquila dankte Lambert voor zijn uiteenzetting en ook hier weer de traditionele fles wijn. Onze voorzitter, op zijn beurt, had ook nog een fles wijn veil voor Bart Beulens, spreker voor het Aquila-gedeelte van de avond. Voorzitter Rudi Van Bommel vroeg al meteen of we volgende jaar onze 12e verbroedering laten doorgaan? Hier hebben we absoluut geen nee tegen gezegd. De  nabesprekingen tot middernacht waren de bevestiging van hetgeen iedere aanwezige al wist: het was weer een top-editie! Op naar volgend jaar.

                                                                                                                      Lambert

 

                          Verslag van de kijkavond

 17 Juni 2016,  nog een paar dagen te gaan en we genieten de langste dag van het jaar. Da’s dus putje zomer! De weersomstandigheden gaven iets heel anders aan; water, water en nog eens water. Zo ook op de laatste reguliere kijkavond, voor de zomerstop (let op: er komt nog een ZON-dag!).  Veelvuldige regen, zware bewolking en dies meer, maakten dat de aanwezigen onderdak vonden in het lokaal onder de sterrenwacht. We bespraken diverse dingen, zoals onze kringwerking, wanneer is de donkerste nacht van het jaar en waar je dan het best bent. Het idee om eens bij Job op bezoek te gaan om naar zijn sterrenwacht te kijken werd volmondig geaccepteerd. Een verregende kijkavond, maar geen verloren tijd! Zoveel is zeker! Tot de ZON-dag (zie uitnodiging)!

 

Fijne vakantie aan allen!!!!!

12:42 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.