23-01-16

Verslagen januari 2016

Administrativa

  • Aanwezig: Franky, Jan, Jo, Dirk, Job en Lambert. Paul en Gerard hadden zich verontschuldigd voor de Algemene Ledenvergadering.
  • Verslag van oktober werd goedgekeurd.
  • Bespreking werken archiefruimte en voorstel van het gebruikerscontract werd doorgenomen op aanvullingen, e.d. Verbetering van de verlichting sterrenwacht : LED-licht is aangeschaft.
  • Omdat het Algemene ledenvergadering was, werd er geen moderator aangewezen.
  • Geen Open Agenda, wel enkele losse, informele reflecties.

Verslag van de Algemene ledenvergadering 2015

 Nieuwjaarspeech voorzitter Noorderkroon.

Beste Noorderkroners, 

Het jaar zit er weer bijna op, nog een laatste kijkavond en dit drukke jaar alweer gedaan.

Een druk jaar, met onze jaarlijkse reis in april, het bezoek van Aquila, de voordracht van Stijn Meuris samen met de heemkundige kring, en de bouw van onze archiefruimte, die ten gevolge van  enkele verschillen tussen  de bouwtekening en de werkelijke situatie een vertraging heeft opgelopen. Momenteel is men bezig met de elektriciteitswerken, dus het einde is in zicht. Onze secretaris zal er zeker nog in over vertellen in zijn jaarverslag

Een vereniging kan enkel bestaan door de inzet van haar leden. En  aan inzet is er echt geen gebrek, zoals het jaarverslag aantoont. Dank je wel voor deze geweldige inzet. In 2016  zetten  we deze traditie verder met als eerste belangrijke datum, de inhuldiging van onze nieuwe archiefruimte op 13 februari, zet  deze datum maar al in je agenda.

Dit allemaal is natuurlijk niet mogelijk zonder een goed bestuur. zonder de inzet van  Job, Jan en Lambert was dit allemaal niet mogelijk (en natuurlijk ook dank zij de ongeremde inzet van onze voorzitter n.v.d.r.).

Dan rest mij niets anders meer dan jullie en jullie familie een vrolijk uiteinde te wensen, en een gelukkig nieuwjaar. En geniet van de vlaai en de cake en van de rest van de avond.

Dirk.

Na deze mooie woorden van de voorzitter sneden we de eerste vlaai aan en lieten het ons smaken. De avond verliep heel gemoedelijk en informeel. Onze penningmeester presenteerde, middels een mooi opgemaakte PowerPoint onze financiële toestand. Jan presteerde het weer om onze balans héél mooi in evenwicht te houden en het jaar af te sluiten met een positieve balans. Goed gewerkt, Jan!

Omdat we méér vlaai dan aanwezigen hadden maakten we er een punt van om zoveel mogelijk, en dat wil zeggen na elk agendapunt ons op de voorraad vlaai en Kerststronk te werpen. Hij die met honger naar huis is gegaan moet de fout bij zichzelf zoeken!

 Na het kasverslag stond het traditionele  jaarverslag op de agenda. Onze secretaris presenteerde op zijn gekende wijze al onze activiteiten van 2015. Omdat een jaarverslag best af en toe met een ludieke toets mag zijn, ook dit jaar weer enkele knipogen naar de gedragingen van bepaalde leden! Als bijlage in het jaarverslag waren er enkele analyses opgenomen. We concludeerden met z’n allen dat, qua geslaagde kijkavonden, 2015 een exceptioneel goed jaar was. Het jaarverslag is een terugblik, een evaluatie, maar ook een blik vooruit. We hopen dat van zodra we kunnen beschikken over de archiefruimte, we dit concept zo optimaal als mogelijk kunnen gaan benutten voor het welslagen van onze verdere planningen.

 Als extraatje op het jaarverslag hebben we ook kunnen melden dat we in de persoon van Job Beeren een sponsor gevonden hebben voor het inrichten van de archiefruimte. Job stelt stoelen, tafels en een black board ter beschikking aan de kring. Een initiatief dat op véél bijval mocht rekenen! Dankjewel Job!  Tijd voor vlaai en smakelijke “homemade” Kerststronk!!!!

 In de pauzes die tijdens het nuttigen van de vlaai voorkwamen gingen onze gedachten uit naar astronomische zaken zoals de werking van pulsars en opgeslokte sterren, te weten ster in een ster (Thorne-Zytkow object n.v.d.r.). Na de pauze liet Jan een Einstein-kwis lopen en bracht aan het licht dat je Noorderkroners niet gemakkelijk op één been zet! Hilarische beschouwingen en diepgaande intelligentie die we afronden met enkele historische uitspraken van Winston Churchill.   De avond vorderde en bracht ons stilaan bij het einde van de Algemene Ledenvergadering. We verlieten het pand met de intentie elkaar terug te zien op de allerlaatste activiteit van 2015; de kijkavond van 18 december. Nu nog goed weer en we zijn weer tevreden!

Tot kijk!

                                                                                                                      Lambert

Lidmaatschap Noorderkroon, lidgelden 2016

Onze voorzitter haalde het al aan in zijn eindejaar-rede; we mogen tevreden zijn over de werking van de kring en de inzet van haar leden. Om deze trend te kunnen doorzetten en de kwaliteit van onze activiteiten op peil te houden, moeten we verschillende zaken respecteren. Zaken zoals creativiteit, inzet, het constant zoeken naar betere formules, het verleggen van grenzen en het optimaal benutten van onze resources. Over het algemeen zijn dit de hoofdverantwoordelijkheden van onze bestuurders. Goed bestuur werpt vruchten af en onze penningmeester kan dit bevestigen middels een positieve balans.

Als de balans in orde is heeft daar iedereen voordeel bij. Het is dank zij dit gegeven dat het bestuur van Noorderkroon heeft kunnen beslissen dat de jaarlijkse bijdrage, zeg maar het lidgeld 2016, ongewijzigd op 15 euro per persoon kan blijven staan. Verschillende aanwezigen hebben al op de Algemene Ledenvergadering hun contributie voldaan. Zij die niet aanwezig waren kunnen, net als voorgaande jaren, hun lidgeld voldoen middels een storting op onderstaande rekeningnummer of betalen aan de penningmeester bij een volgende bijeenkomst. Onnodig te vermelden dat stortingen, hoger dan het bepaalde lidgeld, zéér in dank aangenomen zullen worden.

 

De Noorderkroon

p.a.  Azalealaan 10

3930 Hamont-Achel

Rek. nr. :  

IBAN  BE86 0353 3290 4950

BIC-code =  GEBABEBB

 Verslag van de kijkavond 18 december 2015

 De hemel was dicht bewolkt, met af en toe een klein gat in de bewolking. Jan en ik hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de rode led verlichting rond het platform te bevestigen. We waren hier net mee klaar toen Jo de trap op kwam. De rest van de avond hebben we geprobeerd om, tussen de wolken door, naar de maan te kijken. Rond 9u. was de bewolking totaal, en hebben we de koepel terug gesloten. Hopelijk is het weer volgende beter.       Dirk

16:12 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.