25-02-15

Verslagen bijeenkomst januari 2015

~      Administrativa

 

Vraag aan de leden om goedkeuring voor samenwerking Heemkundige Kring met Stijn Meuris. Er werden ideeën uitgewisseld. Uiteraard gaan we medewerking verlenen aan dit initiatief.

 

Unanieme goedkeuring van het vorige verslag: altijd een fijn moment!

Aanwezige leden werden op de hoogte gebracht van de vorderingen van  de archiefruimte onder de sterrenwacht-toren.  Doelstelling is om halverwege de maand Januari de grondwerken gereed te hebben. De constructie van het gebouw zelf zal dan aansluitend gebeuren.

 Info over het storten van lidgelden 2015 kan je vinden in de rubriek “Lidgelden Noorderkroon 2015”, elders in deze uitgave.

 

Verslag van de  Algemene Ledenvergadering 2014

Op vrijdagavond - 5 december - hebben we in het kader van de Algemene Ledenvergadering onze traditionele rubrieken de revue laten passeren.  De voorzitter opende de bijeenkomst met een welkomstwoord en nam de taak als moderator op zich. De secretaris noteerde onderstaande:

Eindejaar toespraak door de voorzitter.

 

Beste Noorderkroners, leden van dit astronomisch gezelschap,

 Dit is alweer de laatste vergadering van 2014.Onze bijeenkomsten zijn altijd goed gevuld, door de vele punten op de open agenda, maar ook door de vele interessante onderwerpen na de pauzes

Ik wil jullie daarom allemaal bedanken voor jullie enthousiasme en inzet tijdens de bijeenkomsten, een vereniging is immers niets zonder de inzet van haar leden.

 Vorig jaarstond ik hier met de mededeling dat we eindelijk een nieuwe archiefruimte gaan krijgen onder de toren.  Vandaag kan ik vertellen dat de voorbereidende werken zijn gestart, er is een aannemer gevonden en de constructie is voorzien voor 2de helft van januari.

De afwerking ( houten bekleding aan de buitenkant en de inrichting binnen ) zouden we zelf doen, en dat zal nog wel wat tijd in beslag nemen.We hoeven dus volgend jaar tijdens kijkavonden met slecht weer, niet meer thuis te blijven, en kunnen we bezoekers beter ontvangen en uitleg geven ( we hebben immers al ons didactisch materiaal bij de hand).

 We zijn nu ook de trotse bezitter van een 15 cm. Refractor onder de koepel, compleet met een nauwkeurig volgsysteem. Wat is een koepel zonder vaste kijker? Onze koepel is nu dus eindelijk af.Ons maandblaadje is altijd mooi verzorgd en netjes op tijd. Lambert steekt daar ongetwijfeld veel tijd in, en wij zijn ongetwijfeld een van de weinige verenigingen met een eigen reisgids. Jan zorgt telkens  weer voor een interessante bestemming voor onze jaarlijkse reis. En ook onze begroting is ieder jaar weer in orde ( in tegenstelling tot sommige andere instanties).

De meeste thema's voor de maandelijkse vergaderingen worden ook aangebracht door Job, Jan en Lambert. Kortom wij hebben een geweldig bestuur, en ik hoop dat we volgend jaar ook op hen kunnen rekenen.Ik hoop jullie allemaal talrijk terug  te zien op onze volgende vergaderingen en wens jullie en jullie familie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2015

 

                                                            Dirk

                                                                                                                             Kasverslag 2014.

 

Jan presenteerde in zijn gekende boekhoudkundige stijl de in’s en out’s van onze centjes. Eén en ander in beschouwing genomen (de aankoop van onze kringkijker, bijvoorbeeld) maakt dat onze penningmeester ook het afgelopen jaar weer méér dan zijn best gedaan heeft om de balans zo goed mogelijk in evenwicht te houden. Onze financiën zijn, zonder discussie, gezond te noemen. In deze tijden van fluctuaties, onzekerheid en bureaucratische rompslomp heeft het bestuur toch nog kunnen vasthouden aan een stabiele contributie voor het lidmaatschap Noorderkroon. Een mooie prestatie, dank zij de inzet en precisie van onze penningmeester en ook dank zij de gulle donaties die we elk jaar mogen ontvangen van de leden (bovenop het jaarlijkse lidgeld). Nogmaals dank aan de gulle schenkers en de geleverde prestaties van onze penningmeester! We hopen nog jaren op deze manier verder te kunnen doen.

 

Na de financiële analyse was het tijd om de vlaai (van de warme bakker) en de Kerststronk die onze voorzitter elk jaar zelf bakt te degusteren. Tijdens het verwerken van dit lekkers projecteerde Jan enkele “fun-presentaties”. Grappen en levenswijsheid, naadloos van lachen naar diep nadenken! Onze voorzitter had ook een mini-quiz klaar, met als gevolg dat niet alleen de maag aan het werk gezet werd, maar ook de grijze celletjes! Na dit kort intermezzo gingen we verder met onze programmatie.

 

Jaarverslag 2014

 

De rubriek “Jaarverslag” werd gebracht door de secretaris en was weerom een visuele weergave van al onze activiteiten van het afgelopen jaar. De bijeenkomsten werden nog eens stuk voor stuk aangehaald, welke open agenda-punten hebben we het afgelopen jaar besproken, welke thema’s uitgediept, hoe waren onze kijkavonden, enz. Er waren, net als alle andere jaren, mooie kijkavonden, maar het viel op dat het merendeel van de kijkavonden niet door kon gaan vanwege slechte omstandigheden. Het jaarverslag sloot af met het voornemen om volgend jaar, van zodra de archiefruimte beschikbaar is, iets te doen met de kijkavonden die door slechte omstandigheden geteisterd worden. We gaan er dan gewoon een workshop of iets dergelijks van maken. Voordeel is dat, vanaf dan, ELKE activiteit kan en zal doorgaan. Als vereniging kunnen we hier alleen maar op vooruit gaan. Het is wat we er zelf van maken!

 

 

Algemene Kennis-quiz

 

Nog een traditie; Jan had een algemene kennisquiz in elkaar gebokst met maar liefst 50 vragen. Vijftig vragen over van alles en nog wat. Van vrij gemakkelijk tot…..”ja, ik moet toch een beetje dieper nadenken”! Opvallend was dat de aanwezigen die aan deze quiz meededen ook heel mooie scores binnen haalden! Zo zien we het graag! Na de quiz was het nog wat gezellig nakeuvelen en tegen het einde van de avond werd het gezelschap ontbonden. Einde van de Algemene Ledenvergadering, het jaar was goed voor ons en we hebben mooi kunnen afsluiten. Op de agenda nog één activiteit en dat is onze laatste kijkavond van 2014. Omdat de toren rondom tussen de nadars staat hebben we besloten om de kijkavond op de parking van de Bever te laten doorgaan.  Tot dan!

 

 

Verslag van de kijkavond 19 december

Thuis vertrokken om kwart na zeven.Omwille van de werken aan de toren werd er afgesproken op de parking naast de Bever, dus alles opgesteld aan de noordzijde van de parking.Rond acht uur kwamen ook Paul, Jan, Jo en Gerard.Het was een heldere avond met weinig vocht in de lucht.We moesten nog even wachten tot de Pleiaden zichtbaar werden van achter de bomen.Een mooie sterrenhoop, de blauwe neveltjes rond de sterren zijn duidelijk te zien, ook met een iets grotere vergroting.Voor de Orion nevel moesten we mijn dopson enkele meters verplaatsen.We hebben de Orion nevel bekeken door een 25 mm. Occulair, afwisselend met een UHC filter en een CLR filter. Zonder filter is het centrale deel van de nevel goed zichtbaar, en de trapezium sterren zijn goed te zien.Met een van de filters gemonteerd is de nevel veel beter zichtbaar, maar de trapezium sterren zijn veel minder duidelijk te zien. Er is weinig verschil tussen de twee filters.

 

Rond tien uur  begon er terug wat bewolking op te komen aan de horizon, en dat was dus het einde van de kijkavond.                                            

                                                                                                                                                                                            Dirk

Lidgeld Noorderkroon 2015.

 

Om een vereniging leefbaar te houden en om Noorderkroner te kunnen zijn, vragen we elk jaar een bescheiden bedrag onder de noemer  lidgeld Noorderkroon”. Na rijp beraad en weerom dank zij de gulle donaties van onze leden, afgelopen jaar, is het bestuur van Noorderkroon overeengekomen om ook dit jaar geen contributieverhoging door te voeren. We blijven het gekende tarief hanteren. Voor slechts 15 euro ben je weer een gans jaar verzekerd van je lidmaatschap,  je ontvangt doorheen het jaar 12 maandblaadjes, je geniet van een korting op onze jaarlijkse reis, je bent zeker van kameraadschap,  je bezoekt als lid onze toffe kijkavonden, kortom: een kleine bijdrage voor een waterval aan voordelen! 

 

Gelieve uw lidmaatschap tijdig te verlengen door, bij voorkeur, te storten op de rekening van Noorderkroon , onder vermelding van “lidgeld 2014”. Als het niet anders kan  reken je gewoon af  met onze penningmeester tijdens een bijeenkomst. Betalen via de bank dus bij voorkeur, maar  t.g.v. de nieuwe wetgeving die sinds 1 januari 2011 van kracht is, moet dit gebeuren met het IBAN-nummer en de BIC-code.  Het IBAN-nummer van de Noorderkroon is: 

 

IBAN  BE86 0353 3290 4950     BIC-code   GEBABEBB

 

Deze gegevens kan je ook terugvinden op de tweede bladzijde van dit blaadje, onder de rubriek “Nuttige adressen”. Dank voor jullie steun!

 

Het bestuur

Bespreking verbetering sterrenwacht en bouw lokaal.

 

Er is afgelopen maandag (15 december) een nieuwe bespreking geweest. Vlak onder de vloer van de toren is de buitenste buis van de kijkermast verbonden met de constructie d.m.v. rubberen schokdempers. Een zelfde soort schokdempers is ook gebruikt tussen de binnen- en de buitenbuis.  Deze laatste schokdempers zijn blijkbaar te hard aangespannen (volgens de aannemer) of verhard door de tijd. De aannemer stelde hierop voor om deze te vervangen door veren. De man is er van overtuigd dat het trillingsprobleem hierdoor zal verbeteren. Met de gedachte van: “niet geschoten kan nooit raak zijn” wil hij nu een poging doen om de verbinding met de trap te verbeteren.  Wordt vervolgd...                                                                                                                Dirk

 

19:09 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.