25-02-15

Verslagen bijeenkomst december 2014

~      Administrativa

 

·         Franky werd bereidt gevonden als moderator op te treden (en hij doet dat goed!) en de secretaris nam de notulen.

·         Het verslag van November 2014 werd unaniem goedgekeurd.

·         Onze voorzitten en penningmeester waren te gast op de eerste werkvergadering met de aannemer die belast zal worden met de bouw van onze archiefruimte onder de sterrenwacht. Tijdens de eerste meeting was vooral de aanpak van de zuilstabiliteit een issue. Eén en ander zal nog onderzocht worden over de manier van aanpak. Noorderkroon heeft al een alternatief aangereikt, moest het zijn dat de oorspronkelijke werkwijze onuitvoerbaar blijkt te zijn. De planning op dit moment geeft aan dat we medio/eind Januari onder dak zitten. We houden je op de hoogte!

·         Er is overleg geweest betreffende het sluitingsuur van het Michielshof.

·         Groepsinschrijving VVS. Verschillende leden hebben hun contributie al voldaan bij de secretaris. De lijst en de lidgelden zijn vóór de deadline overgemaakt  aan het VVS-secretariaat.

 

 

 

                                                                                                                                                                   

Verslag van de vergadering

 

De moderator riep op tot een rondje “Open Agenda” en verzamelde volgende vragen:

 

1)      Jan:  Kan je lichtstralen zien?

2)      Franky: nabespreking foto “vallende ster”.

3)      Dirk: Welke krachten zorgen voor een stabiel systeem zwart-gat/ster?

4)      Job: Hoe kunnen de equatoriale gordels en de GRS blijven bestaan op Jupiter?

5)      Job: Stardriften, hoe werkt dat?

6)      Lambert: montering van Franky, hoe nu verder?

 

De antwoorden die we noteerden:

 

1)      Op de vraag “Kan je lichtstralen zien?” doelde Jan op het feit dat je, onder bepaalde omstandigheden en de juiste hoek, de zonnestralen effectief kan zien. Het antwoord werd binnen enkele seconden gegeven: luchtvochtigheid! Om te illustreren: je wandelt op een mooie herfstdag door een bos. Het is een beetje vochtig (daarom dat ik de herfst koos) en je kijkt richting zon, maar die zit deels achter de kale bomen. Het rechtstreeks licht is dus afgeschermd. Maar……je ziet, vanachter de boom uit, een stralenkrans van “lichtstralen”, zo intens dat dit fenomeen veel fotografen inspireert om de ultieme “Herfst-foto” te maken. Lambert gaf nog een voorbeeld  van dit fenomeen dat hijzelf en Job meemaakten in Grandpre, maar dan tijdens een nachtelijke sessie Deepsky-fotografie. Geen zonlicht dus maar licht van de maan (is eigenlijk ook zonlicht!). Beide heren zagen heel overtuigend de glorie van hun eigen gestalte geprojecteerd op het veld waarin ze stonden. Heel indrukwekkend en onvergetelijk. Het leuke is dat je enkele en alleen je eigen glorie ziet, ook al staan de tweede persoon net naast je. De glorie, wat is dat?  Wel, je ziet je eigen gestalte met daaromheen een aura van lichtstralen. Het contrast van je inktzwarte gestalte met daaromheen een stralenkrans die vanaf je voeten vertrekt tot 10-tal meters (afhankelijk van de hoek van de lichtbron) van je af is een heel  indrukwekkend gegeven!

 

2)      De nabespreking van de foto van Franky heeft eigenlijk weinig meer gegevens opgeleverd. We hebben Franky de raad gegeven om een volgende keer méér data mee te geven en om zeker de foto niet te verkleinen.

 

 

3)      De vraag van Dirk hoe het komt dat een systeem van een zwart gat en een ster stabiel kan zijn. Welke krachten zijn hier aan het werk?  We hebben deze materie eens kritisch onder de loep genomen en concludeerde dat, de wetten van Newton en Kepler in acht genomen, een ster en een zwart gat met elkaar in stabiliteit kunnen “leven”, enkel en alleen als er geen storende invloeden van buitenaf te bespeuren zijn. Om één en ander duidelijk te maken: Dirk redeneerde dat als een ster in de buurt van een zwart gat komt hij/zij sneller gaat in haar omwenteling om dat zwart gat. De aantrekking wordt gecompenseerd door omwentelingssnelheid. Op zich niets mis mee, ware het niet dat er dan ook helemaal geen verstoring in de baan van de ster mag zijn. Is er in de buurt bv. een supernova, dan kan de baan van de ster zodanig verstoort worden dat de ster toch onder invloed van het zwarte  gat komt en dan wint de aantrekkingskracht. Van zodra dat het geval is zal er een materiebrug van de ster naar het zwarte gat gaan en dat is “point of no return”, m.a.w.  exit ster. We hebben het even gehad over de effecten achter de gebeurtenishorizon en dies meer.

 

4)      Job vroeg zich af hoe het komt dat de equatoriale gordels en de GRS (Great Red Spot) op Jupiter zo stabiel kunnen zijn. Vooral de GRS, waarvan we weten dat dit een enorme cyclonale storm is die al honderden jaren bestaat en geen indicatie geeft te zullen verdwijnen. De groep merkte op dat we met Jupiter te maken hebben met een gasplaneet. Een gasplaneet zal zich heel anders gedragen als een vaste planeet, ook de atmosfeer. Het magnetische veld zal ook haar bijdrage hebben in dit geheel en dan zijn er ook nog de manen. We merkten op dat er naast de GRS enkele jaren geleden ook een GWS (Great White Spot) was, een kleinere en tijdelijke uitgave van de GRS.

 

 

5)      Stardriften bij een poolafstelling, Job informeerde naar de werking van deze corrigerende manier van poolafstelling. Onze secretaris deed een duit in het zakje door één en ander te verduidelijken. Waarom stardriften en hoe te corrigeren naar een perfecte poolafstelling. Een schijnbaar ingewikkelde procedure, maar na een paar keer gedaan te hebben en de werkwijze onder controle te hebben kan dit relatief snel uitgevoerd worden.

 

6)      De laatste vraag was voor Lambert die informeerde hoe Franky nu verder gaat met zijn montering. Tijdens de Nacht van de Duisternis was de montering van Franky vastgelopen met als gevolg dat de tandwielen onherstelbaar beschadigd werden. We hebben de reden van dit vastlopen besproken en enkele alternatieven met Franky besproken. Eén daarvan was dat we zelf de montering zouden reviseren in een workshop.  We laten Franky even nadenken over de weg die hij zal inslaan.

 

 

Na een korte pauze, het was al 23.00u gaf de moderator het woord aan de voorzitter voor een verslag van zijn tweedaags verblijf en bezoek aan het VVS-weekend 2014. Een verslag van de twee-daagse, door de voorzitter zelf geschreven;

  

VVS/JVS weekend 4 & 5 oktober 2014 in Genk

 

De bedoeling was om hier een weekend uitstap van te maken, zonder Dribbel, maar Geert

had juist dat weekend stage waardoor Dribbel toch mee moest. Het werd dus een uitstapje met drie in plaats van twee ( Dribbel is het gewoon om enkele uurtjes alleen in de auto te blijven).

 

We kwamen om 9 uur aan, blijkbaar bij de eersten, want er was nog niet zoveel volk.

Na de aanmelding (voor sommigen inschrijving) kregen we een naamkaartje opgespeld.

Er was dus ruim de tijd om nog even rond te wandelen. Er waren natuurlijk ook de nodige commerciële stands, Bresser, L.O (Lichtenknecke Opticsr/AstroMarket n.v.d.r.), en ook iemand die speciale onderdelen maakte.

 

Even voor half elf opende de voorzitter het weekend. De eerste voorstelling was een film van Ruben Verboven over de zonsverduistering van 5 jaar geleden, de eclips van de eeuw, in China. De film gaf een mooi beeld van de voorbereidingen van de eclipsreizigers, maar ook de invloed van deze zonsverduistering op de mensen van ginder. Als tweede item kwamen de kutter-telescopen aan bod, om zelf te bouwen, maar wat zijn de moeilijkheden. Jean-Piere Grootaerd heeft het zelf geprobeerd en is heel wat moeilijkheden ondervonden, zoals het slijpen van de bolle spiegel.

 

 Emmanuel Fabel kwam een nieuwe vereniging voorstellen, De Sterrenjutters, in Koksijde, gelegen in het duinenhuis, een oud vakantiehuis, maar nu een natuur-educatief centrum

 

De lunch was in Taverne De Krater. Het eten was goed. Naast de groep van VVS waren er

ook nog de dagjes-mensen buiten op het terras, dus duurde het allemaal wat langer...

 

In de namiddag ging het verder met de voorstelling van weer een nieuwe sterrenwacht,

het Observatoire Centre Ardenne, door Hillechien Prins.

 

Om 2 uur was de eerste gastspreker aan de beurt, Marco Spaans over het begin van het universum, De eerste sterren en zwarte gaten, zwaartekracht op hol. Het ontstaan van de eerste sterren en zwarte gaten ná de oerknal , het ontstaan van super zware sterren, sterrenstelsels met zeer zware zwarte gaten in hun kernen, en de processen die hierbij een rol speelden

 

Na de pauze kwamen de Cameliopardaliden aan bod, een nieuwe meteorenzwerm, afkomstig van komeet 2009P/ LINIAR, die veelbelovend werd aangekondigd, maar visueel eigenlijk erg tegenviel. Met radiodetectie waren wel veel vallende sterren te detecteren. Gastspreker was Jérémie Vaubaillon.

 

Het laatste item van de zaterdag was het fotograferen van de zon in H-alfa door Geert Vandenbulcke. Het avondmaal liep een beetje uit en duurde tot half acht. Het inchecken in het hotel kon maar tot tien uur , dus dat moest eerst. Dribbel had ook nog een wandeling tegoed en daarna was het te laat voor de avond activiteit.

 

In hotel Atlantis zijn geen huisdieren toegelaten, maar omdat het die zaterdag dierendag

was mocht dribbel toch mee op de kamer. Op zondag morgen was er de mogelijkheid om het zonnewijzerpark te bezoeken, of om een voorstelling bij te wonen in de Cosmodrome.

Volgende onderwerpen kwamen aan bod: Wonders of the Universe, de zonsverduistering

van maart 2013, de nachthemel van die avond met M82 M83, de zomerdriehoek, wintersterrenbeelden in de ochtend. Als afsluiter was er een soort roller-coaster, snel bewegende lichten waar je duizelig van kon worden.

 

Om tien na elf was het de beurt aan Roel Kwanten voor een update van Mars One. Roel kreeg heel veel aandacht, ook van de pers (TV Limburg).Na de medische schifting bleven er nog 754 kandidaten in de running. Roel had een standje opgezet buiten de zaal en kon nog de ganse dag genieten van de aandacht, vooral van de jeugd.

 

Bart Buelens kwam vertellen over: Astrostatistiek voor iedereen Een uitleg over het gebruik van statistiek in de sterrenkunde en wat je als hobbyastronoom met astrostatistiek kan doen

 

Dan de lunch en middagpauze, gevolgd door de kosmische straling na de Planck-missie en de gevolgen voor de kosmologie, door Christophe Ringeval. De Planck satelliet heeft metingen gedaan van de kosmische achtergrondstraling van 14 miljard jaar geleden en geeft daarmee een beeld van het universum van toen, en bewijst nog maar eens dat het model van het universum van Lemaitre nog altijd klopt.

 

Spectroscopie in de sterrenkunde. De uitrusting van de hobby astronoom wordt steeds beter en spectroscopie is nu ook mogelijk. Marc Trypsteen kwam uitleggen wat je allemaal nodig hebt.

 

Jean-pierre Grootaerd kwam vertellen over zijn bezoek aan Bruno Ernst. Bruno Ernst, woont in Utrecht, pseudoniem van J.A.F.de Rijk (1926) belangrijk schrijver van

talrijke boeken over sterrenkunde en oprichter van de eerste Volkssterrenwacht in de Lage

Landen :Simon Stevin te Oudenbosch. Na dit laatste onderwerp werd het VVS weekend afgesloten.

                                                                                                                                          Dirk

 

 

Verslag van de kijkavond

De weersvoorspellingen waren heel duidelijk; het zou weer triestig weer worden tijdens de avond van 21 november 2014. Diverse weerstations gaven een barslechte 1 op 10-rating voor de nacht van de 21e……  Met deze gegevens in het achterhoofd werden weinig tot bijna geen voorbereidingen getroffen, om dan de avond zelf tot de vaststelling te komen dat het eigenlijk toch geen 1/10 was, maar wel een beetje beter. Dat beetje beter is nog steeds geen gegeven om alle registers open te trekken om de wolken weg te kijken en dan aan de slag te gaan. Hadden we nu al de beschikking over de archiefruimte onder de toren, dan was het een heel ander verhaal! Dan hadden we middels een workshop de wolken kunnen uitzingen! Deze prettige vooruitzichten liggen in het verschiet! Intussen hopen we dat het weer zich een beetje naar het seizoen zal zetten, dat de atmosfeer een beetje (….) droger zal worden, de achtergrond lekker zwart en dan kunnen we helemaal los!  Nog een beetje geduld?

 

                                                                                                                                 LBe

 

De avond begon veel belovend met een kraak heldere hemel.Om half acht de kijker opgesteld.  Het was moeilijk om in het donker een vlak plekje te vinden, overal bandensporen van vrachtwagens ( De fundering van de toren is opgegraven voor de bouw van de nieuwe archiefruimte. Jo kwam om acht uur en even later was ook Jan present.   Om half negen begon het echter weer dicht te trekken en kon ik mijn materiaal weer opruimen.Daarna hebben we de kijker in de toren afgenomen en weg gelegd.De fundering van de paal zal dan toch los gezaagd worden, wat een heleboel trillingen zal veroorzaken.  Het bleef verder de hele avond bewolkt, van kijken kwam dus niets meer terecht.

                                                                                                                                  Dirk

 

19:06 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.