09-01-14

Algemene Ledenvergadering Noorderkroon december 2013

~      Administrativa

 Tijdens de algemene ledenvergadering van 2013 werden enkele belangrijke punten aangehaald:

-          Onze opbergruimte onder de sterrenwacht lijkt op goede koers te zitten. Jan en Dirk waren aanwezig op de tweede overlegvergadering. Ze hebben inspraak gehad en wisten te vertellen dat de bouwaanvraag onderhanden is. Zoals eerder gezegd zullen wij, Noorderkroners, hand- en spandiensten verlenen van zodra men tot de bouw zal overgaan.  We houden jullie verder op de hoogte.

-          Een ander belangrijk gegeven is dat we op dit aan het onderzoeken zijn om over te schakelen van een feitelijke vereniging naar een VZW. We hebben dit besproken en alle aanwezige leden zagen het nut in van deze beslissing. Jan informeerde bij VVS of de mogelijkheid bestaat onder de overkoepelende vzw VVS te resideren, e.a. We gaan de procedure opzoeken zodat, als we overschakelen, iedereen op de hoogte is van het reilen en zeilen onder de vlag van een vzw en dat de geëigende procedures gerespecteerd zullen worden.

-          Na deze bekendmakingen werd het woord gegeven aan Dirk Schuurmans, onze voorzitter die nu exact één jaar actieve dienst als voorzitter Noorderkroon op zijn conto kon wegschrijven:

 

Eindejaarspeech door de voorzitter:

 

Beste Noorderkroners,

 Ik wil jullie van harte welkom heten op deze alweer laatste studiebijeenkomst van 2013, die we naar jaarlijkse gewoonte een feestelijk tintje geven.

 

 2013 was een druk jaar met in de lente de komeet panstars die zijn opwachting maakte. In de zomer hadden we twee zon-dagen, waarvan één op en zaterdag, beide dagen werden druk bezocht door het aanwezige publiek (op het terras van De Bever). Op 26 oktober hadden we de viering van ons 7lustrum met als hoogtepunt de lezing van Roel Kwanten in cinema Walburg. Ik wil nog eens iedereen bedanken voor het welslagen van deze avond, we hebben het publiek laten zien dat de Noorderkroon na 35 jaar nog altijd een gezonde dynamische vereniging is. We hebben ook dit jaar weer de doelstelling van onze vereniging bereikt, nl. het populariseren en op een eenvoudige manier de mensen laten kennis maken met de sterrekunde.

 

 Een vereniging kan niet bestaan zonder een bestuur. De Noorderkroon heeft een goed bestuur, (al zeg ik het zelf) met enthousiaste leden die er steeds weer in slagen om iedere maand het maandblaadje op tijd in de bus te krijgen, die iedere maand opnieuw een interessant onderwerp vinden voor de studieavond, die ieder jaar opnieuw zorgen voor een geweldige reis, die nog zoveel ander werk doen achter de schermen..., Jan, Job en Lambert, bedankt daarvoor.

 

 2014 zal opnieuw een druk jaar worden, met veel geslaagde kijkavonden “hoop ik”, en de bouw van een eigen archiefruimte onder de de sterrenwacht, waarvan de bouwaanvraag nog voor het einde van dit jaar zal ingediend worden bij stedebouw.

 

 Ik wil jullie langs deze weg, ook namens het bestuur een vrolijk kerstfeest toe wensen, een gelukkig nieuw jaar en veel voorspoed voor u en uw familie                                      DJS

 

 

 Verslag van de vergadering

 

Na de speech van de voorzitter, die een welgemeend applaus in ontvangst mocht nemen, was het de beurt aan onze penningmeester. In deze tijden van rentedalingen, beursperikelen, zwakke conjunctuur was het een verademing om het kasverslag te zien. Jan heeft, zoals een goede huisvader beaamt, weer goed zorg gedragen voor onze financiën. Zoals gebruikelijk kregen we een zeer gedetailleerd verslag van inkomsten en uitgaven. De eindafrekening van ons lustrum kon vanwege een ontbrekende afrekening niet in de balans opgenomen worden. Zal als open post doorgeschoven worden naar volgend jaar.  Hoedanook, we sloten  2013 af met een positieve balans.  Dank aan de penningmeester voor de geleverde inspanningen en het mooie eindresultaat!

Het jaarverslag werd gepresenteerd door de secretaris. Het werd, net als voorgaande jaren een powerpoint presentatie met een snelle opsomming van onze activiteiten van het afgelopen jaar. Het viel op dat 2013 wat kijkavonden betreft een méér dan slecht jaar was. We moesten met heel weinig tevreden zijn. Twee toppers noteerden we tijdens de Astrodag en de ZON-dag. Voor de rest moesten we terugvallen op spontane acties, weliswaar allen onder de vlag van Noorderkroon. Via dergelijke acties hebben we Noorderkroon bekendheid gegeven tot in het verre Luxemburg. We haalden zelfs  het nieuws op TVLux. Intussen wordt nog intensief genetwerkt en worden banden met andere verenigingen aangehaald. Het begrip “zomerstop” werd in 2013 zwaar op de proef gesteld: we hadden onze handen méér dan vol tijdens deze periode.  Tijdens de pauze mochten we genieten van overheerlijke vlaai en…….super-lekkere Kerstcake die door onze voorzitter eigenhandig gefabriceerd werd. Begint ook al traditie te worden!

Onze hoop? Een beter jaar wat de kijkavonden betreft, voor de rest……alles zit in de lift en het ziet er naar uit dat 2014 alles heeft om het goed te laten gaan. Aan ons om het in te vullen!  Op naar 2014! 

Verslag van de kijkavond

De laatste activiteit van 2013: een kijkavond op 27 december. Job en Lambert waren verontschuldigd, want op een astro-driedaagse in Grapfontaine, Luxemburg.

 

Lidgeld Noorderkroon 2014.

 Om een vereniging leefbaar te houden en om Noorderkroner te kunnen zijn, vragen we elk jaar een bescheiden bedrag onder de noemer  lidgeld Noorderkroon”. Na rijp beraad en weerom dank zij de gulle donaties van onze leden, afgelopen jaar, is het bestuur van Noorderkroon overeengekomen om ook dit jaar geen contributieverhoging door te voeren. We blijven het gekende tarief hanteren. Voor slechts 15 euro ben je weer een gans jaar verzekerd van je lidmaatschap,  je ontvangt doorheen het jaar 12 maandblaadjes, je geniet van een korting op onze jaarlijkse reis, je bent zeker van kameraadschap,  je bezoekt als lid onze toffe kijkavonden, kortom: een kleine bijdrage voor een waterval aan voordelen! 

Gelieve uw lidmaatschap tijdig te verlengen door, bij voorkeur, te storten op de rekening van Noorderkroon , onder vermelding van “lidgeld 2014”. Als het niet anders kan  reken je gewoon af  met onze penningmeester tijdens een bijeenkomst. Betalen via de bank dus bij voorkeur, maar  t.g.v. de nieuwe wetgeving die sinds 1 januari 2011 van kracht is, moet dit gebeuren met het IBAN-nummer en de BIC-code.  Het IBAN-nummer van de Noorderkroon is: 

IBAN  BE86 0353 3290 4950     BIC-code   GEBABEBB

 Deze gegevens kan je ook terugvinden op de tweede bladzijde van dit blaadje, onder de rubriek “Nuttige adressen”. Dank voor jullie steun!

 

Het bestuur

 

Kwartaalagenda 1e kwartaal 2014.

 

 Januari 2014.    

Studiebijeenkomst: 10 januari 2014

Aanvang:  20.15u in het  Michielshof

Onderwerp:   Open agenda & Nabespreking ISON door het collectief

Kijkavond: 24 januari 2014

Wanneer:      aan de sterrenwacht vanaf 20.00u

 

 

 Februari 2014 

Studiebijeenkomst: 7 februari 2014.

Aanvang:20.15u in het  Michielshof

Onderwerp: Open agenda & Astronomie – Astrologie door Dirk

Kijkavond:  21-02-2014

Wanneer:   vanaf 20.00u aan de sterrenwacht 

 

Maart  2014.              

Studiebijeenkomst:  21 maart 2014

Aanvang: 20.15u in het Michielshof

Onderwerp :    Open agenda &  fasen in opbouw van ster en planeten  door Jan      

Kijkavond :  7 maart 2014  (Nationale sterrenkijkdagen)

Wanneer:   aanvang om  20u aan de sterrenwacht

 

 

19:56 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.