30-01-11

Super-nacht!!!!

De eerste kijkavond van 2011 was een succes

 De zon scheen nog in de late namiddag en de wind blies vanuit het oosten. Het beloofde dus een koude maar mogelijk een mooie kijkavond te worden… Toen ik omstreeks 20h00 arriveerde aan de sterrenwacht was de wind gaan liggen. De temperatuur was hierdoor ook meteen een stuk draaglijker geworden.  Het was een prachtige, heldere avond met enorm veel sterren.

Vanaf het begin was er een grote opkomst met verrassend veel kijkermateriaal. Ik telde maar liefst zes kijkers van allerlei afmetingen en soorten. Terwijl anderen nog druk bezig waren met opbouwen had Job zijn kijker al aan de rand van de vijver op Jupiter gericht en samen met Fons wisten ze te vertellen dat er drie maantjes netjes op een rij aan één kant van de planeet stonden. Het was alsof ze aan een draadje hingen, zo mooi recht achter elkaar. Even later werden we vergast op allerlei andere hemelobjecten. Iedereen had wel iets anders of met een andere vergroting in zijn telescoop. Vooral Orion, die een tijdje later met zijn prachtige nevel pal boven de vijver stond, bleef de blikvanger van de avond. Afwisselend van de ene naar de andere kijker kreeg iedereen gelegenheid om de ganse hemel af te turen, maar ook  al was de wind gaan liggen, de temperatuur bleef steeds verder dalen en stilaan begonnen onze voeten te protesteren. Lambert ontstak een gloei-element, dat normaal dienstig is om spiegelcondensatie te voorkomen waaraan we ons de eerste drie uur konden verwarmen.

Ook Fons was, zijn certificaat van de algemene vergadering nog indachtig, voorzien op dit soort problemen en trakteerde even later de liefhebbers op een welkome, hartverstekende borrel.  Na enkele uren van die uitzonderlijk mooie avond te hebben genoten raakte onze voorraad lichaamswarmte, ondanks de pragmatische ingrepen, toch stilaan op en geleidelijk werd dan ook begonnen met de demontage van de kijkers. Lambert maakte intussen enkele prachtige foto’s van de Orionnevel die we ongetwijfeld nog te zien krijgen en hij experimenteerde later nog met (zeer moeilijk scherp te stellen) fotografie in het brandpunt van de kijker tot uiteindelijk de Orionnevel achter de toppen van de bomen wegdook.

 Het was een prachtige kijkavond en het werd dan ook al zaterdag toen de laatste het terrein verliet, maar het succes van deze avond is niet alleen te danken aan de fantastisch mooie sterrenhemel, maar moet zeker ook worden toegeschreven aan de goede opkomst en door toedoen van leden die hun materiaal ter beschikking wilden stellen.

Laten we hopen dat we dit nog regelmatig kunnen overdoen. Bedankt vrienden; het was een succes!                                                                                                                                                    verslag door Jan Hermans

Enkele sfeerbeelden van de kijkavond:

FinePix S3Pro sized_DSCF9030a.jpg

FinePix S3Pro sized_DSCF9034.JPG

FinePix S3Pro sized_DSCF9026.JPG

NIKON D7000sized_kijkavond nikon jan 2011 033.JPG

NIKON D7000sized_kijkavond nikon jan 2011 038.JPG

NIKON D7000sized_kijkavond nikon jan 2011 047.JPG

NIKON D7000sized_kijkavond nikon jan 2011 055.JPG

NIKON D7000sized_kijkavond nikon jan 2011 060.JPG

NIKON D7000sized_kijkavond nikon jan 2011 061.JPG

NIKON D7000sized_kijkavond nikon jan 2011 086a.jpg

Bovenstaande afbeeldingen zijn niet-gestackte opnames: M.a.w. de originele opnames! De gestackte opnames volgen nog.

22:25 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (0) |  Facebook | |

15-01-11

Algemene ledenvergadering 2010.

Verslag van de Algemene ledenvergadering 10 december 2010.

Zoals aangehaald in de uitnodiging, het oude PC Michielshof ligt zo goed als helemaal tegen de vlakte en we werden ondergebracht in één van de twee units die tegen het gebouw geplaatst waren. Het was een beetje behelpen, maar met een beetje “goodwill” vonden we allemaal onze plaats en kon de avond beginnen.  Tijdens de installatie van de beamer bleek deze niet te werken. Er werd geen signaal doorgegeven van de laptop naar de computer. Achteraf bleek Job gelijk te hebben, het was puur een kwestie van de koude. De beamer had 24u in een koude auto gelegen. Daags na de bijeenkomst was er geen probleem met de connectie en werkte de beamer feilloos. Het was fijn dat Jan onmiddellijk voor een andere beamer kon zorgen. De tegenwoordige elektronica heeft het niet zo op de koude, zo bleek wel de laatste weken.  Tegen 20.30u kon het officiële programma van start gaan, met als eerste punt op de agenda:

Eindejaartoespraak van de voorzitter.

“Het jaar 2010 is weer bijna voorbij en daarom kijken we nog eens terug naar het voorbije jaar dat weer snel voorbij gegaan is en we nog eens terug kijken naar een jaar dat weer niet altijd geweest is zoals we het graag zouden hebben. Er waren soms wel mooie avonden om naar de sterren te kijken en dan hebben we er ook van genoten. Maar er waren ook mooie avonden dat we geen kijkavond hadden, maar dat is nooit op voorhand te bepalen. Het probleem met de koepel is nu blijkbaar opgelost zodat we aan dit probleem waarschijnlijk niet meer moeten denken. Er zijn bij onze leden weer een paar mooie kijkers aangeschaft zodat onze vereniging zeer goed materiaal beschikbaar heeft om kijkavonden te organiseren,  voor ons zelf en voor het publiek dat stilaan meer interesse gekregen heeft voor de sterrenkunde. Het is waarschijnlijk ook te danken aan de inspanningen die Jan en Lambert doen om in de scholen les te geven in sterrenkunde waarmee we de leerlingen en ook hun ouders meebrengen naar de sterrenwacht. Dit mooie initiatief is zeer aan te bevelen en moet zoveel mogelijk herhaald worden. Zo komt onze vereniging in de belangstelling bij de kinderen, maar ook bij de ouders. In het voorbije jaar zijn er ook weer enkele nieuwe leden bijgekomen die ik van harte welkom heet in onze verenging en ik hoop dat ze in ons midden vele leerrijke avonden zullen beleven. We zijn weer goed bezig geweest in het voorbije jaar en we zullen het nieuwe jaar weer met vertrouwen tegemoet zien.

 Ik wens U allen een gelukkig Nieuwjaar en veel voorspoed voor u en uw familieleden, Uw voorzitter,  Lambert Breemans”

Na de eindejaarstoespraak van de voorzitter was het de beurt aan de penningmeester om verslag uit te brengen. Jan liet, net als vorige jaren een positief kasverslag zien. Niet dat we grote winsten maken, dat is ook niet de bedoeling. Jan benadrukte dat we, dank zij gulle schenkingen van verschillende leden, het contributiegeld voor 2011 op hetzelfde peil kunnen houden. Net als alle andere jaren heeft onze penningmeester weer goed werk geleverd en er voor gezorgd dat het financiële aspect van onze vereniging in balans blijft. Tijdens het kasverslag waren Job en Lambert even afwezig, ter voorbereiding van het volgende punt op de agenda; de animatie.

Bezoek van het “Astronomische Gezelschap”.

Heel erg lang geleden heeft Noorderkroon enkele evaluaties ondergaan. We herinneren ons nog de evaluatie van “Mielchior en de Zijnen”, die heel kwistig planetoïden uitdeelden. Er was nog een evaluatie die we moesten ondergaan door “Willy de Woesteling” in de Tomp, allemaal lang, heel lang geleden. Hoogste tijd om nog eens een evaluatie los te laten op de Noorderkroners, ditmaal door een delegatie van het Astronomisch Gezelschap, twee erudiete persoonlijkheden, sober gekleed in het zwart (hoe kan het anders?), voorzien van de Noorderkroon-staf en dito boek! Met deze insteek verzorgden Job en Lambert een “aangeklede” Noorderkroon-evaluatie, haalden anekdotes naar boven en overhandigden oorkondes, certificaten van waardering, aan de aanwezige leden. Aan de hand van een kort humoristisch tekstje, waarin handig gebruik gemaakt werd van een anekdote, een gebeurtenis, een karaktertrek, werden de certificaten uitgereikt. Onderstaande leden mogen voortaan aanspraak maken op volgende titels:

Franky Beckers, “Eigenaar van enkele kubieke lichtjaren van de moleculaire wolk in de buurt van Saggitarius B”.

Paul Rackels, “Een levenslang verblijf onder de bloedrode planeet Mars”.      

Jan Hermans, “De kritische Belg”.

Lambert “Berke” Breemans, “Eredoctoraat in de alwetendheid”.

Tony Van Hertem, “De naamgeving van één van de 490 nieuw ontdekte planeten”.

Dirk Schuurmans, “Eigenaar  van de diffractieringen van Sirius”.

Gerard Verschaeren, “Gekoppeld aan planetoïde 1337 Gerarda”.

Jacky Hermans,  “Connaisseur  van de Noordelijke Hemelsfeer”

Jean-Pierre Sleurs,  “Ultieme bewaker in het verbond van “Ons zwart gat, Sagittarius A* ””

Fons Vrolix,  “Grootmeester onder de hemelse sferen”.

Sammy Presutto,  “De ultieme redder van de 9e kijkavond van 2010”

Job Beeren, “Stella Splendida et Matutina”.

Mark Smits,  “Beschermheer van het Higgs-Boson”

 “Het Genootschap wenst deze academische zitting te beëindigen met het uitspreken van welgemeende dankbetuigingen aan allen die zich de afgelopen 32 jaren verdienstelijk hebben gedragen onder de vlag van Noorderkroon. Zie ons als jullie bondgenoten in uw nimmer aflatende strijd in het populariseren van de wetenschappen en wees gesterkt in het gegeven dat amateur-astronomen, heden ten dagen, gewaardeerde leden van de samenleving zijn. Verder wensen we u allen aan te moedigen om in de komende jaren Uw daden  ten dienste te stellen van de samenleving. Wij, op onze beurt zullen met grote ijver Uw stappen blijven volgen, analyseren en belonen …  Tot een volgende maal!        september 1978  - december 2010

Een meer dan spijtige naamsverwisseling lag aan de basis dat Jo Van Craesbeek geen certificaat overhandigd kreeg. We vinden dit een zeer spijtige zaak en verontschuldigen ons voor dit voorval. We gaan dit rechtzetten! De leden die niet aanwezig waren op de algemene ledenvergadering zullen hun certificaat aangereikt krijgen bij hun eerstvolgende aanwezigheid. Na de act van Job en Lambert was er tijd voor een pauze. Een pauze, gevuld met een goed glas en enkele lekkere vlaaien. Ondertussen werden herinneringen opgehaald aan vroegere tijden.

Jaarverslag 2010 door de secretaris. Aansluitend op de pauze was het aan de secretaris om, middels een beeldverslag een terugblik op 2010 te presenteren. De secretaris maakte terug gebruik van een Powerpointpresentatie met daarin al onze activiteiten verwerkt. Ook datgene wat er achter de schermen gebeurt en de tellerstand van onze verschillende websites kreeg zijn plaats in deze presentatie. Net als vorig jaar mogen we ook dit jaar weer terugblikken op een goed jaar. Er waren boeiende gespreksthema’s, mooie kijkavonden en, heel belangrijk, een goed gevoel naar de toekomst toe. We gaan in 2011 nog meer sensibiliseren midels nieuwe initiatieavonden, we gaan experimenten doorvoeren, kortom… we blijven ons inzetten om sterrenkunde uit te dragen!

Quiz geleid door Jan Hermans. Net als alle andere jaren had Jan weer een quiz voor alle aanwezigen. Tijdens de quiz van vorig jaar had Jan diverse instinkers in zijn vragenlijst zitten. We dachten te weten wat te verwachten. Deze keer was het weer iets heel anders; woordspelletjes, welk getal hoort hier te staan, hoe heet een boemerang die niet terug komt, hoe verdubbel je de waarde van een Lada en nog meer van dat. De ene vraag wel een strikvraag….. de andere weer geen strikvraag….niet meer te volgen! Niet gemakkelijk, dat was te merken aan de scores. Toch één winnaar: Jo Van Craesbeek stak boven ieders score uit en mocht zich terecht de winnaar noemen van de quiz van Jan. Omdat het houden van een quiz bij ons nogal populair is, ondernam ook Dirk een poging om het peil van ons intellect te doorgronden, dus….

Quiz geleid door Dirk Schuurmans.

Dirk’s quiz had een andere insteek: niet de eerste, maar welk is de tweede?…. Hulp!!!! Dat was even schrikken….Welk is de tweede hoogste berg? Welk is de tweede langste rivier? Wie was de tweede man op de maan? Dirk toonde heel snel aan dat we wel allemaal weten wie of wat de eerste is, maar de tweede…….dat was een ander verhaal! En het werd nog erger: Ken je de betekenis van de afkorting van de programmeertaal “Basic”?  Wat wil “hippopotomonstrosesquipedaliofobie” zeggen? Kies maar uit drie keuzemogelijkheden. Het werd een hilarische quiz die,  toch verrassend, leidde tot meerdere winnaars!! Beide heren werden bedankt voor het samenbrengen en presenteren van deze leuke quizzen.

Verslag kijkavond 17 december 2010

De slecht bereidbare wegen, samen met de voorspellingen dat er weer enorm veel sneeuw zou kunnen vallen, weerhield velen om op de laatste kijkavond van 2010 te komen genieten van de toch nog open getrokken winteravond. Toch lokte de open hemel enkele leden vastberaden amateurs naar de sterrenwacht. Toen na een kwartiertje wachten het groepje niet verder werd aangevuld trok de voorzitter met twee “volgelingen” naar boven over de bevroren trappen. De besneeuwde, maar open roosters op de traptreden waren buiten verwachting goed te betreden. De koepel werd geopend en gecontroleerd of er niets vastgevroren zat, maar alles werkte nog perfect. De maan schitterde door het open koepelluik maar kon niet beletten dat de schitterende Jupiter alle aandacht trok, recht voor ons in het zuiden. Orion stond intussen ook al voldoende hoog boven de oostelijke horizon; het beloofde een mooie avond te worden.

De temperatuur in de sterrenwacht voelde helemaal niet koud aan toen de kijker in positie werd gebracht, en na  de opstelling van de newton werd eerst gericht op Jupiter. Door de vele handelingen met de kijker stond de zoeker helemaal ontregeld. Hoe we ook trachtten om iets in beeld te krijgen, het lukte helemaal niet. Dan maar zonder oculair proberen of we via lichtinval de goede richting konden vinden, maar zelfs dat was onmogelijk… Samen besloten we om de kijker eens grondig te controleren. Op de grote spiegel zagen we al meteen onze droevige gezichten weerspiegeld, maar toen het diagonaalspiegeltje in beeld kwam viel het op dat die erg vreemd stond opgesteld. Het spiegeltje bleek grotendeels losgekomen van het voetstuk. Bij het in de juiste positie plaatsen kwam de spiegel helemaal los met als gevolg dat verder kijken met de newton niet meer mogelijk was. De opstelling van de diagonaalspiegel werd dan maar volledig gedemonteerd en Jan heeft deze meegenomen om terug vast te lijmen.

Omstreeks 22.00h, na nog even kort naar het loopwerk van de koepel te hebben gekeken, werd besloten om de laatste kijkavond van 2010 voor bekeken te houden.                             Jan

Wetenwaardigheid: NASA stuurt ook nog in 2011 shuttles de ruimte in

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de twee laatste vluchten met shuttles uitgesteld tot begin 2011. Bovendien is het niet uitgesloten dat de Discovery en de Endeavour nadien opnieuw een reis naar de sterren aanvatten. In 2003, vlak na de catastrofe met het ruimteveer Columbia, werd er in de Verenigde Staten besloten dat er in 2010 voor het laatst shuttles zouden gelanceerd worden. De ruimteveren zijn nu al bijna dertig jaar oud. De risico's nemen alleen maar toe.  De Discovery en de Endeavour zouden dit jaar nog een laatste keer naar het internationale ruimtestation ISS vliegen, maar NASA zou meer tijd nodig hebben om de toestellen lanceerklaar te krijgen.  De reis van de Endeavour is voorzien voor februari. Tegen dan zal het shuttle-programma al bijna dertig jaar oud zijn.  NASA denkt er echter intussen aan om ook de Atlantis weer op te lappen voor een vlucht in juni 2011. Nochtans werd die shuttle naar de kant gehaald, en mocht ie enkel dienen als reserve-ruimteveer. Volgens hardnekkige geruchten zouden de shuttles nu minstens tot 2015 in dienst blijven.                                                                                        Artikel aangereikt door Jan Hermans

Kijkavonden 2011. In het jaarverslag heeft de secretaris een oproep gelanceerd. Een oproep om tijdens de kijkavonden die we programmeren niet één, maar meerdere kijkers opgesteld te willen zien. Oorsprong van dit idee is afkomstig van kijkavonden die we vroeger hielden.  Toen, en nu spreken we over de periode van meer dan 20 jaren geleden, was het de gewoonte dat iedereen die een kijker in bezit had, deze ook meebracht naar de kijkavond. Er was dus eigenlijk niemand die aangesproken werd om dan zijn kijker ter beschikking te stellen, dat was de taak van iedereen. Tijdens deze kijkavonden waren meerdere kijkers opgesteld en iedereen kon op zijn gemak opbouwen en objecten zoeken. Eenmaal een object in beeld was kon er meer tijd besteed worden aan waarnemen. De deelnemers konden van de ene naar de ander kijker wandelen, men kon vergelijken en zien welke verschillen bepaalde types van kijkers geven.   Doelstelling van deze oproep is terug dat gevoel, die samenwerking, in het leven te roepen. Als we eenmaal terug in deze manier van werken terecht komen, zullen we niet meer terug willen naar de huidige manier van werken (kijken). Er is meer tijd en gelegenheid tot experimenteren, misschien uitwisselen? We zullen zien….

17:17 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (0) |  Facebook | |

05-01-11

eclips, een hap uit de zon!

Jan Hermans had op 4 januari tijd vrij gemaakt om de zonsverduisteriong waar te nemen. Zijn weergave van de feiten:

 Een zonsverduistering mogen we toch wel als een vrij zeldzame gebeurtenis beschouwen. De weersvoorspellingen voor de verduistering van 4 januari 2011 waren twijfelachtig en het tijdstip was niet erg gunstig. Er werd dan ook met spanning uitgekeken naar de atmosfeer bij het eerste ochtendgloren. De oostelijke hemel was bijzonder helder en nodigde uit om op pad te gaan voor dit spectaculaire gebeuren.

 Bij zonsopkomst was de zon al gedeeltelijk verduisterd. De eclips was al begonnen en met een eclipsbrilletje waren perfect de eerste punten van de sikkel tussen de bomen waar te nemen. Omstreeks 08h50 is een eerste poging gedaan om met een klein eenvoudig fototoestelletje dit gebeuren vast te leggen, maar dit was geen echt succes. Een goede waarnemingsplek voor dit soort observaties is moeilijker dan verwacht.

Dan maar naar een andere locatie gezocht. Misschien was het zicht vanaf de sterrenwacht beter, dus… er naartoe. Op weg naar de sterrenwacht lonkte de zon vanaf een prachtige open horizon ter hoogte van de molendijk. Meteen werd hier gestopt om het maximum van de verduistering, dat intussen om 09h17 optrad, te observeren. Vanaf het westen was een dichte bewolking zichtbaar, maar in die prachtige koude oostelijke ochtendhemel bleef de eclips toch steeds perfect zichtbaar.

Circa 80% van de zon was intussen bedekt en het viel weer op hoe fel de aarde nog werd verlicht door de resterende 20%. Met een eclipsbrilletje voor de lens van het fototoestel konden enkele opnamen worden gemaakt (zie foto rechts) terwijl de zon nog steeds oostelijk van de dichte rand van aankomende bewolking uit het westen bleef schitteren. Intussen verstreek de tijd erg snel en omstreeks 09h39 steeg de zon hoger aan de horizon tot ze even later definitief in de aankomende bewolking verscholen raakte.  Nog een tijdje bleef ze, weliswaar verzwakt door de wolken, zichtbaar door de minder dikke rand van de bewolking. (zie foto)

Hierbij is duidelijk te zien dat het maximum toen al ver was gepasseerd. Daarna verdween de zon een tijdlang achter de bewolking en kwam pas terug te voorschijn toen de eclips volledig was afgelopen. Gelukkig hebben we het belangrijkste moment niet moeten missen.Als er mensen zijn die van deze gebeurtenis een volledige fotorapportages maakten met professioneel materiaal dan zal hierbij, met wat fantasie, de indruk ontstaan dat de verlichte sikkel een schommelende beweging maakt met haar uitstekende punten. In het begin steekt de punt links naar boven en na verloop van tijd steekt de rechterpunt steeds verder naar boven en de linker naar beneden.

 Verslag en onderstaande afbeeldingen door Jan Hermans      

Jan zon 1.jpg

jan zon 2.jpg

 

jan zon 3.jpg

 

                                                                                                    We wachten op nog meer inzendingen!!!

19:59 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (1) |  Facebook | |

04-01-11

zonsverduistering 2011

Niet de beste, maar een aanzet. Vandaag de eerste dag terug aan het werk en laat dat nu samenvallen met de zonsverduistering. Goed, werken is één.....een zonsverduistering is twee! Werken en toch snel even de zonsverduistering tussendoor fotograferen? ja, hoor....dat kan. Omdat het allemaal een beetje snel moest heb ik me beperkt tot het "snelle" fotografeerwerk. M.a.w. snel een 50-tal opnames gemaakt vanaf de parking met de Nikon D7000 en de 200mm Tamron met 1.4 convertor. De opkomende zon zat grotendeels in de wolken en was enkel goed voor sfeerbeelden (vol vuur!). Een poosje later (09.14u) was de sikkel duidelijk zichtbaar. Roeien met de riemen die voorhanden waren, ik was liever met "full gear" uitgetrokken, maar ja....

Enkele sfeerbeelden en, omdat dit zeker geen schitterende opnames zijn, meteen een oproep aan de leden om hun opnames naar het secretariaat te sturen, zodat deze hier gepost kunnen worden.

NIKON D7000sized_zonsverduistering 3(001).1.2011 001.JPG

NIKON D7000sized_zonsverduistering 3.1.2011 032.JPG

NIKON D7000sized_zonsverduistering 3.1.2011 043.JPG

sized_zon a.jpg

21:27 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (0) |  Facebook | |

03-01-11

2011....

Het bestuur van Noorderkroon-Achel wenst ieder van u een spetterend 2011!

14:54 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (0) |  Facebook | |